Bhaktaraj Hanuman odia
Bhaktaraj Hanuman Hindi
DASA MAHAVIDYA BOOK
Astabinayak Darshan
Tirtharaj Puskar Darshan Book
Kamakshya Darshan Book